obraz morza

Studium morza II
olej na płótnie, 70×60 cm

obraz morza
Obraz morza

Obrazy morza

Morze to miejsce gdzie linia horyzontu przybiera jedną ze swoich najbardziej wyraźnych postaci. Jak rozumieć „studium” morza? Studium to analiza, badanie, obserwacja i próba opisana na płótnie. Morze opisywać można na wiele sposobów, na przykład Iwan Ajwazowski w swoich pracach bardzo wnikliwie przedstawiał fale morskie i rozbryzgującą się wodę. Obok drobiazgowego studium detalu wielu artystów w swoich poszukiwaniach twórczych dąży do syntezy. Przykładem takiego podejścia może być obraz Davida Hockneya z 1967 roku „Większy plusk”

Większy plusk Hockney
Większy plusk Hockney

Zauważmy jak malowany jest ten obraz – artysta znalazł jeden kolor, można powiedzieć znak, barwę reprezentatywną dla całego nieba. Podobnie uproszczona jest ściana domu czy woda w basenie.

Synteza morza

Można znaleźć pewne analogie w myśleniu malarskim pomiędzy Większym pluskiem a Studium morza II. W mojej pracy Studium morza II patrzę na morze i staram się znajdować pewne obszary, kształty i barwy jednolite dla całych fragmentów morza. Dlatego w mojej pracy mamy do czynienia z syntezą kształtów i braw. Fale morskie malowane jako synteza koloru i kształtu układają się w ciekawe kolorowe płaszczyzny. Obraz jest drugim z planowanego cyklu tysiąca obrazów morza, które chcę namalować w najbliższych latach.

obraz morza
Obraz morza

obrazy morza
Obrazy morza
obraz morza
Sygnatura
obraz na płótnie
Obraz na płótnie
obraz morza
Rewers