obrazy morza

Studium horyzontu II, olej na płótnie, 70×60 cm

obraz morza 3
Obraz morza – Studium horyzontu II

olej na płótnie

70×60 cm

Obraz morza 4
Obraz morza – Studium horyzontu II

 

Obraz morza - rewers płótna
Obraz morza – rewers płótna

 

Obraz morza - sygnatura
Obraz morza – sygnatura