Salvatore Garau

Niewidzialna rzeźba Salvatore Grau

Interesujący koncept artystyczny – rzeźba, której nie było 🙂 Autorem pomysłu jest włoski artysta Salvatore Grau. Nieistniejąca rzeźba została zlicytowana i zakupiona przez kolekcjonera. Temat opisałem szerzej w artykule Niewidzialna rzeźba Salvatore Grau